Pridanie Vašej akcie na Citylife.sk a Kidstown.sk

Na tomto mieste môžete pridávať Vaše akcie.

 

Pravidlá:

 

Citylife.sk uverejňuje akcie z oblasti kultúry, umenia a zábavy, ako aj voľnočasové aktivity.
Kidstown.sk uverejňuje programy pre deti.

 

Citylife aj Kidstown uverejňujú akcie v Bratislave a blízkom okolí.
Výnimkou sú letné festivaly na Citylife (SK, CZ, AT, HU) a výlety na Kidstown.

 

Uverejnenie kultúrnych podujatí je zdarma.

 

Uverejnenie podujatia sa spoplatňuje, ak sa koná v komerčnom, nie primárne na kultúrne podujatia určenom prostredí (obchod/obchodné centrum, hotel, firma/kancelárska budova, reštaurácia/ vinotéka atď), alebo je organizované na podporu produktu (vrátane alkoholických výrobkov), alebo je súčaťou reklamnej kampane. Info na inzercia@citylife.sk.

 

Citylife ani Kidstown neuverejňujú akcie ktoré:

 

 - sa konajú inde ako v Bratislave a blízkom okolí (okrem letných festivalov a výletov)
 - nesúvisia so zameraním Citylife alebo Kidstown
 - propagujú politické strany alebo hnutia
 - akokoľvek súvisia s potláčaním ľudských práv a slobôd

 

Redakcia má právo neuverejniť akciu, ktorá je v silnom rozpore so zmýšľaním niektorého člena, alebo sa mu prirodzene ľudsky prieči.

 

Redakcia si vyhradzuje právo na doplnenie informácií z verejne dostupných zdrojov a redigovanie či úpravu textu z dôvoduzrozumiteľnosti, SEO a zachovania konzistentnosti Citylife.sk.

 

Redakcia si vyhradzuje právo na vymazanie komerčných a produktových informácií z textu, ak uverejnenie nie je dohodnuté ako spoplatnené. Pre uverejnenie podujatí organizovaných na podporu komerčného priestoru, produktu, alebo ako súčasť reklamnej kampane kontaktujte inzercia@citylife.sk.

 

Podujatia uverejňujeme do 48 hodín od pridania (v pracovné dni).

Podujatia, ktoré pridáte menej ako 48 hodín pred konaním, nebudú uverejnené.

 

 

Pridať akciu

 

 

 

Ak máte záujem výraznejšie spropagovať svoju akciu na Citylife alebo Kidstown, napíšte nám.