Pridanie Vašej akcie na Citylife.sk a Kidstown.sk

Tu môžete pridávať Vaše akcie.

 

Pravidlá:

Citylife.sk uverejňuje akcie z oblasti kultúry, umenia a zábavy, ako aj voľnočasové aktivity.
Kidstown.sk uverejňuje programy pre deti.

 

Citylife aj Kidstown uverejňujú akcie v Bratislave a blízkom okolí.
Výnimkou sú letné festivaly na Citylife (SK, CZ, AT, HU) a výlety na Kidstown.

 

Citylife ani Kidstown neuverejňujú akcie ktoré:

 

 - sa konajú inde ako v Bratislave a blízkom okolí, okrem letných festivalov a výletov
 - nesúvisia so zameraním Citylife alebo Kidstown
 - propagujú politické strany alebo hnutia
 - akokoľvek súvisia s potláčaním ľudských práv a slobôd

 

Redakcia má právo neuverejniť akciu, ktorá je v silnom rozpore so zmýšľaním niektorého člena, alebo sa mu prirodzene ľudsky prieči.

 

Redakcia si vyhradzuje právo na doplnenie informácií z verejne dostupných zdrojov a redigovanie či úpravu textu z dôvodu

zrozumiteľnosti, SEO a zachovania konzistentnosti Citylife.sk.

 

Redakcia si vyhradzuje právo na vymazanie komerčných a produktových informácií z textu. Pre uverejnenie podujatí 

organizovaných na podporu produktu, alebo ako súčasť reklamnej kampane kontaktujte inzercia@citylife.sk.

 

Podujatia uverejňujeme do 48 hodín od pridania.

 

 

Pridať akciu

 

 

 

Ak máte záujem výraznejšie spropagovať svoju akciu na Citylife alebo Kidstown, napíšte nám.